Gwaddol Iola

Er cof am y diweddar actores Iola Gregory, a fu farw ym mis Tachwedd 2017, dyma gyflwyno Gwaddol Iola — cronfa er cof amdani fydd yn cynnig cefnogaeth i grŵp neu unigolion i fynd ati i gynhyrchu llwyfaniad neu ffilm fer ddramatig.

Bob dwy flynedd, bydd y prosiect buddugol yn derbyn cefnogaeth wedi ei theilwra’n arbennig — yn cynnwys cefnogaeth ariannol; y defnydd o adnoddau; ynghyd â mentoriaeth gan arbenigwyr yn y maes. Ar ddiwedd y cyfnod, bydd disgwyl i’r prosiect ddwyn ffrwyth, gyda llwyfaniad theatrig neu ddangosiad cyhoeddus o’r gwaith mewn sinema.

Er mwyn gwneud y fenter yma’n bosib, rydym yn chwilio am gyfraniadau ariannol a chyfraniadau ar ffurf mentoriaeth. Os ydych yn arbenigo ym maes drama, ym mha bynnag grefft — boed yn awdur, yn gyfarwyddwr, yn gynllunydd set neu’n dechnegydd, er enghraifft — byddai Gwaddol Iola yn falch iawn o gael eich hychwanegu at ein cronfa ddata o fentoriaid posib.

Pe dymunech gyfrannu’n ariannol neu ar ffurf mentoriaeth, buasem yn hynod ddiolchgar petaech yn llenwi’r ffurflen hon a’i dychwelyd atom.

Gwaddol Iola
1 Tai’r Eglwys, Llandwrog, Caernarfon LL54 5TB